Terms of use

Όροι χρήσης

Οι όροι “growit”, “growit.gr”, “εταιρία”, “εμείς”, “κατάστημα”, “ηλεκτρονικό κατάστημα” αναφέρονται στους διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας ιδιοκτησίας της εταιρίας Hellenic Growshops OE, η οποία έχει την έδρα της στη λεωφόρο Ελ.Βενιζέλου 49 στην Καλλιθέα Αττικής. Ο όρος “εσείς”, “εσύ” αναφέρεται στον χρήστη/επισκέπτη/αγοραστή αυτής της ιστοσελίδας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του καταστήματος μας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης χωρίς καμία πρότερη ειδοποίηση. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Περιορισμός ευθύνης ηλεκτρονικού καταστήματος growit.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση με οποιοδήποτε τρόπο. Το κατάστημα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το κατάστημα μας δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση εμείς.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος growit.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στον ίδιο ή σε τρίτους από κακή ή αθέμιτη χρήση των προσφερόμενων προϊόντων και σχετικών υπηρεσιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα growit.gr ή τρίτα μέρη και τα προιόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό κατάστημα growit.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η εταιρία μας σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Cookies

Cookies are small parts of text that are saved in your internet browser. They are used by the majority of websites to store information about your visit, so as to ease your next visit and make the website more useful and functional for you.

We use cookies for various reasons, like storing your preferred language, to offer you targeted ads, to count the visitors of each page, to make it easier for you to register in our services and protect your data.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
Scroll to Top