Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Όροι χρήσης

Οι όροι «growit», «growit.gr», «εταιρία», «εμείς», «κατάστημα», «ηλεκτρονικό κατάστημα» αναφέρονται στους διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας ιδιοκτησίας της εταιρίας Hellenic Growshops OE, η οποία έχει την έδρα της στη λεωφόρο Ελ.Βενιζέλου 49 στην Καλλιθέα Αττικής. Ο όρος «εσείς», «εσύ» αναφέρεται στον χρήστη/επισκέπτη/αγοραστή αυτής της ιστοσελίδας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του καταστήματος μας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης χωρίς καμία πρότερη ειδοποίηση. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Περιορισμός ευθύνης ηλεκτρονικού καταστήματος growit.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση με οποιοδήποτε τρόπο. Το κατάστημα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το κατάστημα μας δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση εμείς.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος growit.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στον ίδιο ή σε τρίτους από κακή ή αθέμιτη χρήση των προσφερόμενων προϊόντων και σχετικών υπηρεσιών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα growit.gr ή τρίτα μέρη και τα προιόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό κατάστημα growit.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η εταιρία μας σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των ιστοτόπων και τους επιτρέπουν να απομνημονεύουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας οι οποίες διευκολύνουν την επόμενή σας επίσκεψη και κάνουν τον ιστότοπο πιο χρήσιμο και λειτουργικό για εσάς.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους όπως για την απομνημόνευση της προτιμώμενης γλώσσας, για να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα, για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (GDPR)

Η Hellenic Growshops OE με το ηλεκτρονικό κατάστημα growit.gr σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας είτε μεταγενέστερα.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε?

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση χρέωσης και η διεύθυνση αποστολής, το τηλέφωνο καθώς και οι διάφορες επιλογές που κάνετε κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως τα προϊόντα που έχετε στο καλάθι ή στη λίστα επιθυμιών, οι μη ολοκληρωμένες παραγγελίες και οι προτιμήσεις σας σχετικά με τη γλώσσα του ιστότοπου, η διεύθυνση IP και η τοποθεσία σας.
Δεν συλλέγουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών και δεδομένα τηλεφωνικών συνομιλιών.

2. Για ποιο λόγο συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα?

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι απαραίτητα για τους εξής σκοπούς:
Α. Για την επικοινωνία μαζί σας και την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες μας
Β. Για τη σωστή ολοκλήρωση των παραγγελιών και τη επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της
Γ. Για την μετέπειτα υποστήριξη σας σχετικά με τα προϊόντα που έχετε αγοράσει
Δ. Για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος
Ε. Για προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα
ΣΤ. Για στατιστικούς και οικονομικούς λόγους
Ζ. Για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς
Η. Για την συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις

Η συλλογή αυτών των δεδομένων γίνεται αφού έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας είτε κατή τη διαδικασία εγγραφής και παραγγελίας, είτε με άλλον τρόπο, είτε μέσω σχετικών ειδοποιήσεων κάθε φορά που η συλλογή αυτή πραγματοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας?

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνο η εταιρία μας για τους προαναφερόμενους λόγους και δεν έχει πρόσβαση κανένας τρίτος. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα δεδομένα σε συνεργαζόμενη διαφημιστική εταιρία, καθαρά και μόνο για λόγους προώθησης των προϊόντων μας και για κανέναν άλλο σκοπό. Σε περιπτώσεις πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές-χρεωστικές,paypal) η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται στη σελίδα των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον εκάστοτε πάροχο.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας?

Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή τους

5. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α.Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
Β.Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
Γ.Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
Δ.Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
Ε.Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
ΣΤ.Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη διεύθυνση μας Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 49, Καλλιθέα Αττικής, 17671 , ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο company@growit.gr.
Η εταιρία μας υποχρεούται να ολοκληρώσει το αίτημα σας και να σας ενημερώσει για αυτό, εντός 5 ημερών

7. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο company@growit.gr

8. Πώς προστατεύουμε τα δικαιώματα σας.

Η εταιρία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείς για τη λήψη και προστασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας ασφαλή σύνδεση SSL σε όλο το ηλεκτρονικό κατάστημα, πραγματοποιώντας τακτικά σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας αξιόπιστο διακομιστή που εφαρμόζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και διατηρώντας τον ιστότοπο ενημερωμένο με τις τελευταίες ρυθμίσεις ασφαλείας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέτρων πληρωμής προστατεύονται από τα ασφαλή συστήματα του εκάστοτε παρόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρία μας υποχρεούται να σας ενημερώσει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αντίληψης της παραβίασης.